• English
Narodne umotvorine

Оклада Сибињин-Јанка

Вино пију сва господа,
у млетачка и златачка.
У вину се понапили,
у инату окладили
ко ће цркву превисити
позлаћеним буздованом,
у којем је буздовану
триста ока ладна гвожђа
и четири чиста сребра.
Оклади се Сибињ-Јанко
да ће цркву превисити
позлаћеним буздованом,
у којем је буздовану
триста ока ладна гвожђа
и четири чиста сребра.
Он узима буздована,
па се баца у облаке.
Од облака одскочио,
цркви торањ оборио
на чардаке Војинове -
чардаци се орушише.
Господа се порушише,
црне поше повезаше,
јера млого квариваше.
Седам товар' блага даше
за окладу Сибињ-Јанку.