• English
Narodne umotvorine

Девојка куне очи и драгога

 Ђевојка je црне очи клела:
"Црне очи, ви га не гледале!
"Све гледаcrе, данас не виђесте,
''Ђе мој драги мимо дворе прође
"И пронесе цвиjет у рукама,
"На рамену везену мараму,
"Kojy му je друга драга дала,
"На њоjзи су гране свакојакe.
"Колико je на марами грана,
"Толико му на срдашцу рана!
"Колико ли по гранама кука,
"Толико му на срдашцу мука !"