• English
Narodne umotvorine

Овој момче папуџиче

Овој момче папуџиче,
у папуче потрупкује,
у девојче погледује.
У девојче црне очи,
а у момче граорасте.
Момче вели дај ги мени,
а девојче бре не дава.
Нису очи за мењање,
но су очи за гледање.
За гледање, за варање,
за варање момчедију,
момчедију аџамлију.