• English
Narodne umotvorine

Овој момче тужно, јадно

Овој момче тужно, јадно,
од туге се разођује,
од селима до пелима.
Трендавиле говориле,
мож ли мене разговориш?
Могу, могу заш не могу.
Дођи рано у недељу,
па затечи мале моме,
мале моме у постељу.
Муни руке у пазуке,
па извади две јабуке.
Нису зреле, ни зелене,
баш су добре за једење.