• English
Narodne umotvorine

Слово иже, али сирца ниже

Записао калуђер на сирцу (де се реже) иже (и): да би познао, ако дак осијеце мало од сирца. Кад калуђер изиде из собе, онда дак узме сирац, да осијеце мало, а кад види на сирцу иже, онда осијеце повелику кришку, па запише опет онако иже, као што је и било. Кад дође калуђер, погледа сирац и узме у руке: "Ва истину слово изе, али сирца низе